top of page
IMG_1159.jpg

Råsetran

Råsetran er et setertun som består av tre bygg; et seterhus, et uthus og et seterfjøs. Det framstår i dag slik det står slik det opprinnelig ble brukt da setringen ble avsluttet i 1950. 

Vi jobber med å ta vare på bygningene i samarbeid med kulturminnefondet. I 2019 var arbeidet med seterfjøset ferdig. De to andre bygningen er det kun gjort strakstiltak på fram til vi kan sette i gang med arbeidet som kreves for å istandsette disse.

For oss er det viktig å ta vare på bygningene slik de opprinnelig er bygget og brukt, noe som krever fagkunnskap innenfor områder med gammel håndverksteknikk. Dette krever mye ressurser, og vi er avhengig av å ha med kulturminnefondet på laget for å kunne gjennomføre istandsettingen. Arbeidet tar derfor tid, men bygningene kan fint brukes slik de står i dag fram til dette arbeidet settes i gang. 

IMG_0436.jpeg
IMG_1192.jpg
IMG_1183 (1).jpg
IMG_1119.jpg
ArcticDome2022-11.jpg
bottom of page